Қызметтегі көшбасшылық

View this course in other languages:

COURSE_DESCRIPTION

Бұл курста – жетекшілердің мәсіхшілік мінез-құлқына баса назар аударылады; сонымен бірге жетекшілерге құндылықтарды құру, басты мақсатты түсіну, ортақ аян-мақсат пен кішкентай мақсаттар қою, стратегияны жоспарлау және оны жүзеге асыру, содан кейін жетістіктерді атап өту арқылы ұйымның қызметін бағыттауға үйретеді.

COURSE_OBJECTIVES

1.   Көшбасшылықты жеке ықпал ретінде анықтау.

2.   Сенімділікті көшбасшылықтың негізі ретінде тану.

3.   Көшбасшыларға арналған Киелі Кітаптағы талаптарды білу.

4.   Жетекші болғандар үшін басшылық ету.

5.   Табысқа жету үшін жеке басымдықтарды басқару.

6.   Адамдарды мақсатқа толығымен ұмтылуға ынталандыру.

7.   Топты дамытуға және басқаруға дайындалу.

8.   Ұйымның мақсат-аянын, мақсаттарын және стратегиясын жоспарлау.

9.   Көшбасшылықтан мәдени перспективаларды көру.

10. Сөйлеуге, уақытқа, ақшаға және киімге қатысты қағидаларды қолдану.

LESSON_TITLES

Көшбасшылықты анықтау
Көшбасшыға қойылатын Киелі Кітаптағы талаптар
Көшбасшылықтың маңыздылығы
Көшбасшының қалыптасуы
Қызметші көшбасшы
Мінезге негізделген көшбасшылық
Жеке басымдықтар
Көшбасшылықтың деңгейлері
Байланыс және Берілу
Команда құру
Мақсаты бар қызмет
Өзгерісті басқару
Көшбасшылардың дамуы
Мәдениеттердің қиылысуы
Жұмысқа кері байланыс
Көпшілік алдында сөйлеу
Жеке мәселелер: ақша, уақыт және киім

More Courses Like This

Back to All қазақ Courses