Ыйык китеп боюнча жакшы кабар таратуу жана Шакиртчилик

View this course in other languages:

COURSE_DESCRIPTION

Бул сабак Ыйык Китеп принциптери боюнча тандалып, Жакшы Кабар ыкмалары жана Жакшы Кабар айтуу формалары жөнүндө баяндалат. Ошондой эле жаңы кабыл алгандарга шакирт сабактарын үйрөтөт.

COURSE_OBJECTIVES

Курстун максаты

(1) Жыйындын мааниси жана ага тапшырылган максаттын негизинде жакшы кабарды колдонуу.

(2) Жакшы кабардын негизги доктриналарын кайталоо.

(3) Ишенүүчүлөрдү жакшы кабар таратуунун кээ бир практикалык ыкмаларына үйрөтүү.

(4) Шакирттерди жасоодо жыйындын жоопкерчилиги маанилүү экенин жеткирүү.

(5) Шакиртчиликтин тапшырмаларын аныктоо жана сүрөттөө.

(6) Шакиртчилик боюнча кичине топторду алып баруунун тажырыйбалык ыкмаларын үйрөнүү.

(7) Жаңы ишенгендерди окутуу үчүн сабактардын жыйнагы менен камсыз кылуу.

LESSON_TITLES

Улуу тапшырманы кабыл алуу
Кудайга кайрылуу теологиясы
Жакшы кабардын шашылыштыгы
Жакшы кабардын ажырагыс бөлүктөрү
Жакшы кабарлык ишеним
Ыйык Рухтун иши
Сыйынуу жана орозо
Ыйсанын ыкмасы
Жакшы кабарды тартуулоо «Көпүрө»
Рим жолу
Жакшы кабардын насааты
Эшикти ачуу
Жакшы кабар таратуу ыкмаларын ыңгайлаштыруу
Балдарга кызмат
Жыйынга тапшырылган максат
Чыныгы шакирттер
Руханий жетилүүнү көздөй
Кичине топтор үчүн көрсөтмөлөр
Шакиртчилик: Сыйынуу жана практика

More Courses Like This

Back to All Кыргызча Courses