Жаңы Келишим дүйнөсү

View this course in other languages:

COURSE_DESCRIPTION

Бул сабак Жаңы Келишимдеги 27 китептин негизги окутууларын жана мазмунун карайт.

COURSE_OBJECTIVES

Ар бир сабактын башында максаттар берилет.

LESSON_TITLES

Жаңы Келишим дүйнөсү
Синоптикалык Жакшы Кабарлар: Ыйсанын жашоосу
Жакан жазган Жакшы Кабар: Ишеним Жакшы Кабары
Элчилер иштери жана алгачкы жыйын
Римдиктерге: Кудайдын адилдиги
Корунттуктарга жана Галатиялыктарга : Көйгөйлүү жыйындарга кат
Эфестиктерге, Филипиликтерге, Колосалыктарга жана Филемонго: түрмөдөн жазылган каттар
1 жана 2 Тесалоникалыктарга: Машайактын кайра келиши
Тиметей жана Титке жазылган каттар: Жыйын жетекчилерине жазылган каттар
Эврейлерге жана Жакып китептери: жалпы каттар, 1-бөлүм
Петир, Жакан жана Жүйүт жазган: жалпы каттар, 2-бөлүм
Аян: Ыйса – Теңир
Бүгүн жыйындардагы Жаңы Келишим жөнүндөгү суроолор

More Courses Like This

Back to All Кыргызча Courses