Mga Prinsipyong Pagbibigay Kahulugan sa Biblia

View this course in other languages:

Paglalarawan ng Kurso

Ang kursong ito ay nagtuturo ng mga prinsipyo at pamamaraan ng pagbibigay kahulugan ng Bibliya nang maayos upang gabayan ang aming buhay at ugnayan sa Diyos.

Mga Layunin ng Kurso

Ang mga layunin ay nakalista sa simula ng bawat aralin.

Mga pamagat ng aralin

Panimula sa Pagbibigay Kahulugan sa Biblia
Unang Hakbang: Pagmamasid – Pagtingin sa isang Talata
Unang Hakbang: Pagmamasid – Pagtingin sa Mas Malaking Bahagi
Ikalawang Hakbang: Pagbibigay-kahulugan – Panimula
Ikalawang Hakbang: Pagbibigay-kahulugan – Konteksto
Ikalawang Hakbang: Pagbibigay-kahulugan – Pag-aaral ng Salita
Pangatlong Hakbang: Aplikasyon/Pagsasabuhay
Mga Prinsipyo sa Pagbibigay-kahulugan
Pagbuo ng Isang Library sa Pag-aaral ng Biblia
Pasamasamahin ang Lahat

More Courses Like This

Back to All Tagalog Courses